Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.861,2 USD mỗi Ounce, tăng 6.1 USD tương đương 0,33% so với giá lúc mở cửa.
Giá giao dịch cao nhất trong ngày là 1.861,5 giá thấp nhất là 1.847,6 USD trên Ounce.
Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng vietcombank là 23.330 đồng, qui đổi giá vàng thế giới tương đương 52,3 triệu mỗi lượng, như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 16,8 triệu đồng, chưa tính thuế và các khoản phí.

Ở thị trường trong nước giá vàng có sự điều chỉnh giảm từ 100.000 đến 300.000 đồng mỗi lượng, giá cụ thể như sau:
Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.300.000 và bán ra 69.300.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 350.000 đồng ở chiều mua vào giảm 300.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 68.300.000 và bán ra 69.100.000 đồng.
Giá vàng DOJI có sự điều chỉnh giảm 350.000 đồng ở chiều mua vào giảm 300.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 68.150.000 và bán ra 69.150.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 350.000 đồng ở chiều mua vào giảm 290.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 68.310.000 và bán ra 69.090.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở chiều mua vào, hiện tại mua vào 68.700.000 và bán ra 69.100.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng , hiện tại mua vào 53.900.000 và bán ra 54.250.000 đồng.
Giá vàng miếng sjc tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.200.000 và bán ra 69.200.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng
Giá vàng nhẫn 4 số 9 SJC có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra , hiện tại mua vào 54.150.000 và bán ra 55.100.000 đồng.


Giá vàng nữ trang 24 k có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.900.000 và bán ra 54.700.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 18 K có sự điều chỉnh giảm 38.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 39.179.000 và bán ra 41.179.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh giảm 29.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 30.043.000 và bán ra 32.043.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 10 K có sự điều chỉnh giảm 21.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.962.000 và bán ra 22.962.000 đồng.
Giá vàng SJC tại các tỉnh thành khác được niêm yết như sau:
Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.200.000 và bán ra 69.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.200.000 và bán ra 69.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.200.000 và bán ra 69.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.170.000 và bán ra 69.230.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.180.000 và bán ra 69.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.200.000 và bán ra 69.200.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.200.000 và bán ra 69.200.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.200.000 và bán ra 69.200.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.220.000 và bán ra 69.250.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.200.000 và bán ra 69.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.180.000 và bán ra 69.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.180.000 và bán ra 69.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.180.000 và bán ra 69.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 68.180.000 và bán ra 69.220.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *