Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.655 USD mỗi Ounce, tăng 2,1 USD so với giá lúc mở cửa phiên hôm nay. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.882 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 49,6 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 17,7 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.

Ở thị trường trong nước giá vàng đồng loạt tăng từ 50.000 đến 200.000 đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.300.000 và bán ra 53.300.000 đồng. Dưới đây là chi tiết các loại vàng trong cả nước tại các thương hiệu lớn.

 • Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
 • Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
 • Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
 • Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 70.000 đồng ở chiều mua vào  tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.220.000 và bán ra 67.180.000 đồng.
 • Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
 • Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.200.000 và bán ra 53.200.000 đồng.
 • Giá vàng miếng sjc tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng
 • Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.300.000 và bán ra 53.300.000 đồng.
 • Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.200.000 và bán ra 52.900.000 đồng.
 • Giá vàng nữ trang 75% có sự điều chỉnh tăng 38.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.829.000 và bán ra 39.829.000 đồng.
 • Giá vàng nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh tăng 29.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.994.000 và bán ra 30.994.000 đồng.
 • Giá vàng nữ trang 41% có sự điều chỉnh tăng 21.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.212.000 và bán ra 22.212.000 đồng.
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
PNJ 66.300.000
▲100K
67.200.000
▲100K
DOJI 66.300.000 67.300.000
Phú Quí SJC 66.300.000
▲200K
67.300.000
▲200K
Bảo Tín Minh Châu 66.220.000
▲70K
67.180.000
▲100K
SJC Mi Hồng 66.200.000
▲100K
67.200.000
▲100K
Vàng 999 Mi Hồng 52.200.000
▲100K
53.200.000
▲100K
Vàng 985 Mi Hồng 51.200.000
▲100K
52.200.000
▲100K
Vàng 980 Mi Hồng 50.900.000
▲100K
51.900.000
▲100K
Vàng 750 Mi Hồng 37.100.000
39.100.000
Vàng 680 Mi Hồng 32.300.000
34.000.000
Vàng 610 Mi Hồng 31.300.000
33.000.000
SJC 66.400.000
▲200K
67.400.000
▲200K
Nhẫn SJC 99,99 52.300.000
▲50K
53.300.000
▲50K
Nữ trang 99,99 52.200.000
▲50K
52.900.000
▲50K
Nữ trang 99% 51.076.000
▲49K
52.376.000
▲49K
Nữ trang 75% 37.829.000
▲38K
39.829.000
▲38K
Nữ trang 58,3% 28.994.000
▲29K
30.994.000
▲29K
Nữ trang 41% 20.212.000
▲21K
22.212.000
▲21K
SJC tại Hà Nội 66.400.000
▲200K
67.420.000
▲200K
SJC tại Đà Nẵng 66.400.000
▲200K
67.420.000
▲200K

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

 • Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.370.000 và bán ra 67.430.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.400.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.420.000 và bán ra 67.450.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.
 • Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.420.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *