Giá vàng hôm nay 20/12/2022 biến động trái chiều, buổi sáng giảm nhẹ, chiều tăng đến 300.000 đồng/lượng, giá niêm yết mới nhất như sau:
Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.250.000 và bán ra 67.050.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.260.000 và bán ra 67.030.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng , hiện tại mua vào 53.100.000 và bán ra 53.900.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.200.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 800.000 đồng
Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.000.000 và bán ra 54.000.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở chiều mua vào tăng 50.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 52.900.000 và bán ra 53.600.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 37.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.354.000 và bán ra 40.354.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 29.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.402.000 và bán ra 31.402.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 20.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.503.000 và bán ra 22.503.000 đồng.

Giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.370.000 và bán ra 67.230.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.420.000 và bán ra 67.250.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.220.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.380.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1805 USD mỗi Ounce, tăng hơn 17 USD so với giá lúc mở cửa phiên hôm nay.