Giá vàng hôm nay 15/12/2022: Theo ghi nhận lúc 11 giờ trưa nay giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh từ 200.000 đến 400.000 đồng/lượng, cụ thể: Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.600.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 800.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.000.000 và bán ra 54.000.000 đồng.

Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.900.000 và bán ra 66.700.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC, hiện tại mua vào 66.150.000 và bán ra 66.950.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 65.700.000 và bán ra 66.600.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.760.000 và bán ra 66.580.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.200.000 và bán ra 54.000.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.800.000 và bán ra 53.600.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.354.000 và bán ra 40.354.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh giảm 117.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.402.000 và bán ra 31.402.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh giảm 84.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.503.000 và bán ra 22.503.000 đồng.

bảng giá vàng hôm nay
Giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:
Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.770.000 và bán ra 66.630.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.780.000 và bán ra 66.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.820.000 và bán ra 66.650.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.780.000 và bán ra 66.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.780.000 và bán ra 66.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.780.000 và bán ra 66.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.780.000 và bán ra 66.620.000 đồng.