giá vàng hôm nay tăng hay giảmgiá vàng hôm nay tăng hay giảm

Bảng giá vàng miếng SJC hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
DOJI 66.450.000
Tăng 50K
67.050.000
Tăng 50K
PHÚ QUÍ SJC 66.550.000
Tăng 100K
67.000.000
Tăng 200K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.450.000
Tăng 50K
67.070.000
Tăng 50K
SJC Mi Hồng 66.450.000
Tăng 50K
67.070.000
Tăng 50K
SJC 66.450.000
Tăng 50K
67.050.000
Tăng 50K

Giá vàng miếng DOJI hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.050.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng DOJI hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 66.550.000 đồng/lượng, bán ra 67.000.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Phú Quý SJC hôm nay tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.070.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.070.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC Mi Hồng hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC hôm nay mua vào 66.450.000 đồng/lượng, bán ra 67.050.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng miếng SJC hôm nay tăng 50.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 24k 18k hôm nay tăng hay giảm?

Giá vàng nhẫn 24k SJC hôm nay mua vào 55.650.000 đồng/lượng, bán ra 56.600.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng nhẫn 24k 9999 SJC hôm nay tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 18k hôm nay mua vào 40.304.000 đồng/lượng, bán ra 42.304.000 đồng/lượng. Như vậy giá vàng tây 18k SJC hôm nay tăng 75.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Bảng giá vàng 24k 18k hôm nay

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC 66.450.000
▲50K
67.050.000
▲50K
-NHẪN SJC 99,99 55.650.000
▲100K
56.600.000
▲100K
-NỮ TRANG 99,99 55.500.000
▲100K
56.200.000
▲100K
-NỮ TRANG 99% 54.444.000
▲99K
55.644.000
▲99K
-NỮ TRANG 75% 40.304.000
▲75K
42.304.000
▲75K
-NỮ TRANG 58,3% 30.918.000
▲58K
32.918.000
▲58K
-NỮ TRANG 41% 21.588.000 23.588.000
▲42K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *