Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.655,6 USD mỗi Ounce,  tăng 7,5 USD so với giá lúc mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.872 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 49,6 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 17,5 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.

Giá vàng thế giới Kitco.com

Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay đồng loạt tăng, giá vàng miếng tại PNJ, Phú Quý, Mi Hồng tăng 200.000 đồng mỗi lượng, trong khi giá vàng nhẫn 9999 và vàng Miếng tại SJC tăng 100.000 đồng mỗi lượng, giá niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.200.000 đồng.

Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.000.000 đồng.

Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 90.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.120.000 và bán ra 66.980.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng  ở chiều mua vào  tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.200.000 đồng.

Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng  có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.000.000 và bán ra 53.000.000 đồng.

Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.200.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng

Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.900.000 và bán ra 52.900.000 đồng.

Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.700.000 và bán ra 52.500.000 đồng.

Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 75.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.529.000 và bán ra 39.529.000 đồng.

Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 59.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.761.000 và bán ra 30.761.000 đồng.

Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 42.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.045.000 và bán ra 22.045.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.300.000
▲200K
67.200.000
▲200K
SJC DOJI 66.000.000 67.000.000
PHÚ QUÝ SJC 66.100.000
▲100K
67.000.000
▲100K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.120.000
▲100K
66.980.000
▲90K
MI HỒNG SJC 66.300.000
▲200K
67.200.000
▲100K
SJC HÀ NỘI 66.200.000
▲100K
67.220.000
▲100K
SJC ĐÀ NẴNG 66.200.000
▲100K
67.220.000
▲100K
SJC HCM 66.200.000
▲100K
67.200.000
▲100K
MI HỒNG 24k 9999 52.000.000
▲100K
53.000.000
▲100K
GIAO THỦY 24k 99,9 51.400.000
▲200K
51.800.000
▲200K
SJC 24K 99,99 51.900.000
▲100K
52.900.000
▲100K
NỮ TRANG 24K 99,99 51.700.000
▲100K
52.500.000
▲100K
NỮ TRANG 24K 99% 50.680.000
▲99K
51.980.000
▲99K
NỮ TRANG 18K 75% 37.529.000
▲75K
39.529.000
▲75K
NỮ TRANG 14K 58,3% 28.761.000
▲59K
30.761.000
▲59K
NỮ TRANG 10K 41% 20.045.000
▲42K
22.045.000
▲42K

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.170.000 và bán ra 67.230.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.180.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.200.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.200.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.200.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.220.000 và bán ra 67.250.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.200.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.180.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.180.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.180.000 và bán ra 67.220.000 đồng.

Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng  ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.180.000 và bán ra 67.220.000 đồng.