Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay 19/3/2024 có sự điều chỉnh tăng từ 200.000 đến 500.000 đồng/lương. Cụ thể:

Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 79.400.000 bán ra 81.400.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.000.000 đồng.
Giá vàng Doji hôm nay mua vào 79.800.000 bán ra 81.800.000 đồng/lượng tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 80.200.000 bán ra 81.300.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 79.600.000 bán ra 81.400.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 1.800.000 đồng.
Giá vàng SJC Mi Hồng mua vào 80.200.000 bán ra 81.300.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hôm nay mua vào 79.900.000 bán ra 81.900.000 đồng/lượng tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 hôm nay mua vào 67.500.000 bán ra 68.700.000 đồng/lượng tăng 250.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng hôm nay mua vào 66.800.000 bán ra 67.800.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng 985 Mi Hồng hôm nay mua vào 65.500.000 bán ra 66.800.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 980 Mi Hồng mua vào 65.200.000 bán ra 66.500.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 750 Mi Hồng hôm nay mua vào 46.000.000 bán ra 47.500.000 đồng/lượng tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 680 Mi Hồng mua vào 40.700.000 bán ra 42.200.000 đồng/lượng tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng 610 Mi Hồng hôm nay mua vào 39.700.000 bán ra 41.200.000 đồng/lượng tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *