giá vàng hôm nay

Giá vàng hôm nay 17/5/2024 biến động trái chiều từ giảm 300.000 đến tăng 400.000 đồng/lượng. Cụ thể:

Giá VÀNG MIẾNG SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 87.400.000, bán ra 89.900.000 đồng.
Giá VÀNG NHẪN 99,99 SJC có sự điều chỉnh giảm 250.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.100.000, bán ra 76.800.000 đồng.

Giá VÀNG PNJ có sự điều chỉnh giảm 250.000 ở chiều mua vào, giảm 150.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 75.100.000, bán ra 77.000.000 đồng.
Giá vàng SJC PNJ có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 87.300.000, bán ra 89.800.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 24K PNJ có sự điều chỉnh giảm 250.000 ở chiều mua vào, giảm 200.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 75.100.000, bán ra 76.900.000 đồng.

Giá vàng SJC MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 100.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 88.300.000, bán ra 89.800.000 đồng.
Giá vàng NHẪN 99,9 MI HỒNG có sự điều chỉnh giảm 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.100.000, bán ra 75.300.000 đồng.

Giá VÀNG MIẾNG VRTL BTMC có sự điều chỉnh giảm 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.580.000, bán ra 76.980.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN BTMC có sự điều chỉnh giảm 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.580.000, bán ra 76.980.000 đồng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BTMC có sự điều chỉnh giảm 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.580.000, bán ra 76.980.000 đồng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC BTMC hiện tại mua vào 87.550.000, bán ra 89.500.000 đồng.

Giá vàng SJC PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 100.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 87.400.000, bán ra 89.400.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.500.000, bán ra 77.000.000 đồng.
Giá vàng THẦN TÀI PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.500.000, bán ra 77.000.000 đồng.
Giá VÀNG CON GIÁP PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh tăng 200.000 ở chiều mua vào, tăng 400.000 ở chiều bán ra. hiện tại mua vào 75.600.000, bán ra 77.000.000 đồng.
Giá VÀNG 24K PHÚ QUÝ có sự điều chỉnh giảm 300.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 74.600.000, bán ra 76.600.000 đồng.

Giá vàng SJC DOJI có sự điều chỉnh giảm 100.000 ở chiều mua vào. hiện tại mua vào 87.400.000, bán ra 89.500.000 đồng.
Giá vàng NHẪN TRÒN HƯNG THỊNH VƯỢNG DOJI có sự điều chỉnh giảm 150.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện tại mua vào 75.600.000, bán ra 77.100.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *