Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục tăng từ 100.000 đến 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn 9999 SJC tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.550.000 và bán ra 54.550.000 đồng/lượng. Chỉ trong 2 ngày giá vàng nhẫn 9999 đã tăng đến 1,25 triệu mỗi lượng. Giá vàng miếng SJC không thay đổi so với hôm qua, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng.
Giá vàng PNJ, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.500.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.620.000 và bán ra 67.580.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng, hiện tại mua vào 66.700.000 và bán ra 67.700.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.500.000 và bán ra 54.500.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở chiều mua vào tăng 150.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 53.350.000 và bán ra 54.150.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 113.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.767.000 và bán ra 40.767.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 88.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.723.000 và bán ra 31.723.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 63.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.733.000 và bán ra 22.733.000 đồng.

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:

Giá vàng SJC tại Đà Nẵng, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế, hiện tại mua vào 66.570.000 và bán ra 67.630.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên, hiện tại mua vào 66.620.000 và bán ra 67.650.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu, hiện tại mua vào 66.600.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam, hiện tại mua vào 66.580.000 và bán ra 67.620.000 đồng.

Giá vàng thế giới đóng cửa phiên giao dịch tuần này ở mức 1.771 USD mỗi Ounce, tăng 91 USD so với giá lúc mở cửa hồi đầu tuần này

Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 24.860 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 53,0 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 14,5 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.