Giá vàng thế giới có chút tăng nhẹ tăng 0.18% tương ứng với tăng 3.27 USD/Ounce.trong 24 giờ qua lên mức 1,774.22 USD. Theo Tỷ giá USD hiện tại là: 22,860 VND, Qui đổi giá vàng thế giới theo VNĐ: 49,095 triệu/lượng, Mức chênh lệnh giữa vàng trong nước và thế giới khoảng: 8,805 triệu

Ở thị trường trong nước hầu hết các thương hiệu đều có sự điều chỉnh tăng từ 50.000 đến 200.000 đồng/lượng. Cụ thể như sau:
Tại công ty vàng bạc đá quí SJC, giá vàng loại SJC 1L, 10L có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 57.725.000 – 57.795.000 đồng/lượng
– Giá vàng loại SJC 5 chỉ có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 57.725.000 – 57.797.000 đồng/lượng
– Giá vàng loại SJC 5 phân, 1 chỉ, 2 chỉ có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 57.725.000 – 57.798.000 đồng/lượng
– Giá vàng loại NHẪN 99,99 1 chỉ 5 chỉ có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 50.085.000 – 51.155.000 đồng/lượng
– Giá vàng loại NHẪN 99,99 5 phân có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 50.085.000 – 51.165.000 đồng/lượng
– Giá vàng loại NỮ TRANG 99.99% có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 50.045.000 – 51.125.000 đồng/lượng
– Giá vàng loại NỮ TRANG 99% có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 49.954.000 – 50.074.000 đồng/lượng
– Giá vàng loại NỮ TRANG 68% (16k) có sự điều chỉnh tăng 34.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 33.300.000 – 35.500.000 đồng/lượng
– Giá vàng loại NỮ TRANG 41.7% (10k) có sự điều chỉnh tăng 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại là: 19.952.000 – 21.152.000 đồng/lượng

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ có sự điều chỉnh tăng 150,000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50,000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại là: 57,150,000 – 57,800,000 đồng/ lượng
TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI có sự điều chỉnh tăng 100,000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50,000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại là: 57,200,000 – 57,750,000 đồng/ lượng
Giá vàng Phú Quý SJC có sự điều chỉnh tăng 100,000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100,000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại là: 57,250,000 – 57,850,000 đồng/ lượng
Cùng thời điểm giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 100,000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100,000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại là: 57,270,000 – 57,840,000 đồng/ lượng
Trong khi đó Công ty Vàng bạc đá quí Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100,000 đồng/lượng Mức giá hiện tại là: 57,450,000 – 57,765,000 đồng/ lượng
Còn tại ngân hàng Eximbank có sự điều chỉnh tăng 200,000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200,000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại là: 57,350,000 – 57,850,000 đồng/ lượng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *