Giá vàng thế giới tăng mạnh vượt lên khỏi mốc 1864 USD trên ounce kéo theo giá vàng trong nước liên tục có sự điều chỉnh tăng giá. cho đến thời điểm hiện tại giá vàng trong nước đã tăng 750.000 đồng so với giá ngày hôm qua, vàng trong nước lập đỉnh mới khi vươn lên mốc 60 triệu đồng trên lượng.

https://www.youtube.com/watch?v=e68u5OudcPo

Giá niêm yết  cụ thể như sau:

Tại công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ có sự điều chỉnh tăng 650.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000, và bán ra 60.000.000 đồng.
Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000, và bán ra 59.900.000 đồng.
Trong khi đó Phú Quý SJC có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.350.000, và bán ra 59.950.000 đồng.
Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 590.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 620.000 đồng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại mua vào 59.370.000, và bán ra 59.950.000 đồng.
Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 650.000 đồng ở chiều mua vào và tăng 700.000 đồng ở chiều bán ra. Mức giá hiện tại mua vào 59.600.000, và bán ra 60.000.000 đồng.
Cùng thời điểm giá vàng tại ngân hàng Eximbank có sự điều chỉnh tăng 750.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.500.000, và bán ra 60.000.000 đồng.
Công Ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000, và bán ra 60.000.000 đồng.
Giá vàng NHẪN SJC 99,99 có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 52.450.000, và bán ra 53.150.000 đồng.

Vàng nữ trang 99% có sự điều chỉnh tăng 594.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 51.127.000 đồng, và bán ra 52.327.000 đồng,
Vàng nữ trang 75% có sự điều chỉnh tăng 450.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 37.791.000 đồng, và bán ra 39.791.000 đồng,
Vàng nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh tăng 350.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 28.965.000 đồng, và bán ra 30.965.000 đồng,
Vàng nữ trang 41,7% có sự điều chỉnh tăng 251.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 20.191.000 đồng, và bán ra 22.191.000 đồng,
Vàng SJC Hà Nội có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,
Vàng SJC Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,
Vàng SJC Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,
Vàng SJC Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,
Vàng SJC Huế có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.270.000 đồng, và bán ra 60.030.000 đồng,
Vàng SJC Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.280.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,
Vàng SJC Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000 đồng, và bán ra 60.000.000 đồng,
Vàng SJC Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000 đồng, và bán ra 60.000.000 đồng,
Vàng SJC Quãng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.300.000 đồng, và bán ra 60.000.000 đồng,
Vàng SJC Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.320.000 đồng, và bán ra 60.050.000 đồng,
Vàng SJC Quy Nhơn có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.280.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,
Vàng SJC Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.280.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,
Vàng SJC Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.280.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,
Vàng SJC Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 600.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Mức giá hiện tại mua vào 59.280.000 đồng, và bán ra 60.020.000 đồng,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *