giá vàng hôm nay

Theo ghi nhận mới nhất giá vàng trong nước cuối phiên hôm nay 4/1/2023 đồng loạt có sự điều chỉnh tăng từ 100.000 đến 200.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua, cụ thể: Giá vàng miếng SJC có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.300.000 đồng, chênh lệch ở hai chiều mua bán là 800.000 đồng. Giá vàng nhẫn 9999 SJC có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.450.000 và bán ra 54.450.000 đồng.
Giá vàng PNJ, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.350.000 và bán ra 67.250.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.250.000 và bán ra 67.200.000 đồng.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu có sự điều chỉnh tăng 50.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.370.000 và bán ra 67.230.000 đồng.
Giá vàng miếng SJC Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào tăng 100.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.000.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.500.000 và bán ra 54.300.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh tăng 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 53.350.000 và bán ra 54.050.000 đồng.
Giá vàng tây 18k có sự điều chỉnh tăng 113.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 38.692.000 và bán ra 40.692.000 đồng.
Giá vàng tây 14k có sự điều chỉnh tăng 87.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 29.664.000 và bán ra 31.664.000 đồng.
Giá vàng tây 10k có sự điều chỉnh tăng 62.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.691.000 và bán ra 22.691.000 đồng.

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
SJC PNJ 66.300.000 67.200.000
SJC DOJI 66.250.000 67.200.000
PHÚ QUÝ SJC 66.350.000
▲150K
67.250.000
▲150K
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.370.000
▲50K
67.230.000
▲50K
MI HỒNG SJC 66.300.000
▲200K
67.000.000
▲100K
SJC HÀ NỘI 66.500.000
▲200K
67.320.000
▲200K
SJC ĐÀ NẴNG 66.500.000
▲200K
67.320.000
▲200K
SJC HCM 66.500.000
▲200K
67.300.000
▲200K
MI HỒNG 24k 9999 53.500.000
▲100K
54.300.000
▲100K
GIAO THỦY 24k 99,9 52.950.000
▲250K
53.350.000
▲250K
NHẪN SJC 24K 99,99 53.450.000
▲150K
54.450.000
▲150K
NỮ TRANG 24K 99,99 53.350.000
▲150K
54.050.000
▲150K
NỮ TRANG 24K 99% 52.215.000
▲149K
53.515.000
▲149K
NỮ TRANG 18K 75% 38.692.000
▲113K
40.692.000
▲113K
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.664.000
▲87K
31.664.000
▲87K
NỮ TRANG 10K 41% 20.691.000
▲62K
22.691.000
▲62K

Giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:
Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.470.000 và bán ra 67.330.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.300.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.520.000 và bán ra 67.350.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.500.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.320.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.480.000 và bán ra 67.320.000 đồng.

Giá vàng thế giới hiện đang giao dịch quanh mức 1.859,8 USD mỗi Ounce, tăng 20.1 USD so với giá lúc mở cửa. Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 23.670 đồng. Qui đổi giá vàng thế giới tương đương 53,0 triệu mỗi lượng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 14,2 triệu mỗi lượng chưa tính thuế và các khoản phí.