GIá vàng 24k hôm nay

BẢNG GIÁ VÀNG 24K MỚI NHẤT HÔM NAY

Giá vàng 24k hôm nay tại SJC, Mi Hồng, PNJ, BTMC, DOJI, Hải Hậu Giao Thủy… tăng hay giảm? bao nhiêu 1 chỉ? được cập nhật mới nhất tại bảng giá vàng bên dưới

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
GIÁ VÀNG SJC PNJ 66.100.000 66.900.000
GIÁ VÀNG SJC DOJI 66.200.000 66.900.000
VÀNG PHÚ QUÝ SJC 66.200.000 66.900.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 66.100.000 66.920.000
MI HỒNG SJC 66.100.000 66.920.000
SJC HÀ NỘI 66.100.000 66.920.000
SJC ĐÀ NẴNG 66.100.000 66.920.000
SJC HCM 66.100.000 66.900.000
24K 9999 MI HỒNG 53.100.000 53.900.000
24K 99,9 GIAO THỦY 52.350.000 52.750.000
SJC 24K 99,99 52.850.000 53.850.000
NỮ TRANG 24K 99,99 52.650.000 53.450.000
NỮ TRANG 24K 99% 51.621.000 52.921.000
NỮ TRANG 18K 75% 38.242.000 40.242.000
NỮ TRANG 14K 58,3% 29.314.000 31.314.000
NỮ TRANG 10K 41% 20.441.000 22.441.000
Đơn vị tính đồng/lương, mức tăng giảm trên đây là so với giá cuối ngày hôm trước.
Giá vàng trong nước hôm nay ngày 07/12/2022 cập nhật lúc: 16:50 giờ
- Giá vàng PNJ: đang niêm yết ở mức 66.100.000 đồng/lượng mua vào và 66.900.000 đồng/lượng bán ra.
- Giá vàng DOJI: đang niêm yết ở mức 66.200.000 - 66.900.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Phú Quý SJC: hiện tại mua vào 66.200.000 đồng/lượng, bán ra 66.900.000 đồng/lượng
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu BTMC: niêm yết ở mức 66.100.000 - 66.920.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Mi Hồng SJC: đang giao dịch ở mức 66.100.000 - 66.920.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Mi Hồng: niêm yết ở mức 53.100.000 - 53.900.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Giao Thủy Hải Hậu Nam Định: niêm yết ở mức 5235000 - 5235000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng SJC: tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 66.100.000 - 66.900.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 99,99 SJC: hiện giao dịch ở mức 52.850.000 - 53.850.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99,99%: hiện giao dịch ở mức 52.650.000 - 53.450.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99%: hiện niêm yết ở mức 51.621.000 - 52.921.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 75%: hiện niêm yết ở mức 38.242.000 - 40.242.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 58,3%: niêm yết 29.314.000 - 31.314.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 41%: hiện giao dịch ở mức 20.441.000 - 22.441.000 (mua vào - bán ra)

 

By admin