GIá vàng 24k hôm nay

BẢNG GIÁ VÀNG 24K MỚI NHẤT HÔM NAY

Giá vàng 24k hôm nay tại SJC, Mi Hồng, PNJ, BTMC, DOJI, Hải Hậu Giao Thủy… tăng hay giảm? bao nhiêu 1 chỉ? được cập nhật mới nhất tại bảng giá vàng bên dưới

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
GIÁ VÀNG SJC PNJ 68.300.000 69.000.000
GIÁ VÀNG SJC DOJI 68.500.000 68.850.000
VÀNG PHÚ QUÝ SJC 68.200.000 68.920.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 68.300.000 69.000.000
MI HỒNG SJC 68.300.000 69.000.000
SJC HÀ NỘI 68.200.000 68.920.000
SJC ĐÀ NẴNG 68.200.000 68.920.000
SJC HCM 68.200.000 68.900.000
24K 9999 MI HỒNG 55.500.000 56.000.000
24K 99,9 GIAO THỦY 55.500.000 56.500.000
SJC 24K 99,99 55.550.000 56.600.000
NỮ TRANG 24K 99,99 55.350.000 56.200.000
NỮ TRANG 24K 99% 54.444.000 55.644.000
NỮ TRANG 18K 75% 40.304.000 42.304.000
NỮ TRANG 14K 58,3% 30.918.000 32.918.000
NỮ TRANG 10K 41% 21.588.000 23.588.000
Đơn vị tính đồng/lương, mức tăng giảm trên đây là so với giá cuối ngày hôm trước.
Giá vàng trong nước hôm nay ngày 04/10/2023 cập nhật lúc: 06:41 giờ
- Giá vàng PNJ: đang niêm yết ở mức 68.300.000 đồng/lượng mua vào và 69.000.000 đồng/lượng bán ra.
- Giá vàng DOJI: đang niêm yết ở mức 68.500.000 - 68.850.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Phú Quý SJC: hiện tại mua vào 68.200.000 đồng/lượng, bán ra 68.920.000 đồng/lượng
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu BTMC: niêm yết ở mức 68.300.000 - 69.000.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Mi Hồng SJC: đang giao dịch ở mức 68.300.000 - 69.000.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Mi Hồng: niêm yết ở mức 55.500.000 - 56.000.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Giao Thủy Hải Hậu Nam Định: niêm yết ở mức 5550000 - 5550000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng SJC: tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 68.200.000 - 68.900.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 99,99 SJC: hiện giao dịch ở mức 55.550.000 - 56.600.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99,99%: hiện giao dịch ở mức 55.350.000 - 56.200.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99%: hiện niêm yết ở mức 54.444.000 - 55.644.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 75%: hiện niêm yết ở mức 40.304.000 - 42.304.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 58,3%: niêm yết 30.918.000 - 32.918.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 41%: hiện giao dịch ở mức 21.588.000 - 23.588.000 (mua vào - bán ra)