GIá vàng 24k hôm nayGIá vàng 24k hôm nay

BẢNG GIÁ VÀNG 24K MỚI NHẤT HÔM NAY

Giá vàng 24k hôm nay tại SJC, Mi Hồng, PNJ, BTMC, DOJI, Hải Hậu Giao Thủy… tăng hay giảm? bao nhiêu 1 chỉ? được cập nhật mới nhất tại bảng giá vàng bên dưới

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
GIÁ VÀNG SJC PNJ 78.800.000 80.700.000
GIÁ VÀNG SJC DOJI 79.100.000 80.500.000
VÀNG PHÚ QUÝ SJC 78.400.000 80.420.000
BẢO TÍN MINH CHÂU 78.400.000 80.420.000
MI HỒNG SJC 78.800.000 80.700.000
SJC HÀ NỘI 78.400.000 80.420.000
SJC ĐÀ NẴNG 78.400.000 80.420.000
SJC HCM 78.400.000 80.400.000
24K 9999 MI HỒNG 64.900.000 65.900.000
24K 99,9 GIAO THỦY 64.000.000 65.400.000
SJC 24K 99,99 65.600.000 66.800.000
NỮ TRANG 24K 99,99 65.500.000 66.400.000
NỮ TRANG 24K 99% 64.243.000 65.743.000
NỮ TRANG 18K 75% 47.955.000 49.955.000
NỮ TRANG 14K 58,3% 36.865.000 38.865.000
NỮ TRANG 10K 41% 25.842.000 27.842.000
Đơn vị tính đồng/lương, mức tăng giảm trên đây là so với giá cuối ngày hôm trước.
Giá vàng trong nước hôm nay ngày 05/03/2024 cập nhật lúc: 07:43 giờ
- Giá vàng PNJ: đang niêm yết ở mức 78.800.000 đồng/lượng mua vào và 80.700.000 đồng/lượng bán ra.
- Giá vàng DOJI: đang niêm yết ở mức 79.100.000 - 80.500.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Phú Quý SJC: hiện tại mua vào 78.400.000 đồng/lượng, bán ra 80.420.000 đồng/lượng
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu BTMC: niêm yết ở mức 78.400.000 - 80.420.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Mi Hồng SJC: đang giao dịch ở mức 78.800.000 - 80.700.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Mi Hồng: niêm yết ở mức 64.900.000 - 65.900.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Giao Thủy Hải Hậu Nam Định: niêm yết ở mức 6400000 - 6400000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng SJC: tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 78.400.000 - 80.400.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 99,99 SJC: hiện giao dịch ở mức 65.600.000 - 66.800.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99,99%: hiện giao dịch ở mức 65.500.000 - 66.400.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99%: hiện niêm yết ở mức 64.243.000 - 65.743.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 75%: hiện niêm yết ở mức 47.955.000 - 49.955.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 58,3%: niêm yết 36.865.000 - 38.865.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 41%: hiện giao dịch ở mức 25.842.000 - 27.842.000 (mua vào - bán ra)