tỷ giá yên hôm nay sbi

TỶ GIÁ YÊN (MAN) HÔM NAY SBI NGÀY 04/10/2023

TỶ GIÁ YÊN MAN (10000 YÊN)JPY - VND SBI

TỶ GIÁ YÊN SBI VND
1 JPY 161.20
1 MAN 1,612,000

BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ YÊN NHẬT SBI 10 NGÀY QUA

LỊCH SỬ TỶ GIÁ YÊN NHẬT SBI 30 NGÀY QUA

03/10/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 161.20 VND

02/10/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 161.00 VND

01/10/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 161.70 VND

30/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 161.50 VND

29/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.00 VND

28/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.00 VND

27/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

26/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

25/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

24/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

23/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.50 VND

22/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.50 VND

21/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.50 VND

20/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.50 VND

19/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.50 VND

18/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

17/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

16/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

15/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.50 VND

14/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

13/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.50 VND

12/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

11/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

10/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.00 VND

09/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.50 VND

08/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.50 VND

07/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.00 VND

06/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 162.00 VND

05/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 163.00 VND

04/09/2023 tỷ giá 1 Yên Nhật SBI 164.10 VND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *